Historia rodu Marcyniuków
Słowo od autorów
Jakub, syn Tomasza i Kunegundy
Jan, syn Jakuba i Rozalii
Ludwik, syn Jakuba i Rozalii
Jan , syn Ludwika i Anny
Adam, syn Ludwika i Marianny
Józefa , córka Ludwika i Marianny
Bronisław-Stefan, syn Ludwika i Marianny
Józef, syn Ludwika i Marianny
Helena, córka Ludwika i Marianny
Władysław, syn Ludwika i Marianny
Wiktoria, córka Ludwika i Marianny
Katarzyna , córka Jakuba i Rozalii
Nasze nekropolia
Kontakt
Rodzina w fotografii
Księga gości
Licznik odwiedzin
 

Władysław, syn Ludwika i Marianny

Władysław urodził się jako szóste dziecko Ludwika i Marianny, córki Mateusza i Jadwigi z Sacawów, małżonków Woźniców z Nadrybia 26 marca 1900 roku w Wereszczynie.
Wychowywał sie w domu rodzinnym, 19 listopada 1919 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą, córką Józefa i Seweryny z Chomów, małżonków Niewiadomskich, urodzoną w roku 1894 w Wereszczynie.
Świadkami na ślubie byli bracia: Adam Marcyniuk i Aleksander Tokarski.
                                                                                Władysław Marcyniuk

Z małżeństwa tego urodziło się pięcioro dzieci:  Franciszek - 12 kwietnia 1922 roku, zmarł po urodzeniu; Edward - 8 lipca 1923 roku, syn o nieustalonym imieniu, brak zapisów w księgach metrykalnych, narodxiny ustalono na podstawie wpisu w książeczce wojskowej  Władysława - 5 lutego 1927 roku, zmarł po urodzeniu; Henryk - 1 stycznia 1928 roku i Alfred - 3 kwietnia 1932 roku.
Zmarł 13 paźdzernika 1965 roku w wieku 65 lat, pochowany na cmentarzu w Wereszczynie.
Stanisława zmarła 25 stycznia 1974 roku w wieku 80 lat, pochowana na cmentarzu w Wereszczynie w tej samej alei co Władysław.

Franciszek, syn Władysława i Stanisławy


Franciszek urodził się 12 kwietnia 1922 roku w Wereszczynie jako pierwsze dziecko Władysława i Stanisławy z Niewiadomskich, małżonków Marcyniuków.
Zmarł po urodzeniu, pochowany na cmentarzu rodzinnym w Wereszczynie.

Edward , syn Władysława i StanisławyEdward i Janina Marcyniukowie

Edward urodził się 8 lipca 1923 roku w Wereszczynie jako drugie dziecko Władysława i Stanisławy z Niewiadomskich, małżonków Marcyniuków.Wychowywał się w domu rodzinnym, w czasie wojny aresztowany i osadzony w więzieniu w Chełmie. Po wyzwoleniu ziemi chełmskiej wcielony do Wojska Polskiego przeszedł szlak wojenny do Berlina.
Po zakończeniu wojny osiadł w Jugowie koło Nowej Rudy i podjął pracę w kopalni węgla kamiennego.
W roku 1950 zawarł związek małżeński z Janiną z Tyńców, ze związku urodziły się dzieci: Krystyna w roku 1951, Andrzej w roku 1953 i Daniel w roku 1955.
Zmarł 18 sierpnia 1997 roku w Jugowie i tam pochowany.

Henryk, syn Władysława i Stanisławy


Henryk urodził się 1 stycznia 1928 roku w Wereszczynie jako czwarte dziecko Władysława i Stanisławy z Niewiadomskich, małżonków Marcyniuków.
W styczniu 1959 roku zawarł związek małżeński z Danielą z Makulców urodzoną 25 stycznia 1932 roku.

Edward i Daniela
1 stycznia 1951 roku urodził się syn Jan. Henryk do uzyskania emerytury prowadził gospodarstwi rolne, w roku 1999 zostali odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Henryk zmarł po długiej chorobie 29 sierpnia 2005 roku, pochowany na cmentarzu rodzinnym w Wereszczynie. Gospodarstwo przejął syn Jan.

Jan, syn Edwarda i Danieli


Jan urodził się 1 stycznia 1951 w Wereszczynie jako jedyne dziecko Edwarda i Daneli z Makulców, małżonków Marcyniuków.
Mieszka  na przejętym po Edwardzie gospodarstwie razem z matką Danielą.


Alfred, syn Władysława i Stanisławy


Alfred urodził sie w Wereszczynie 3 kwietnia 1932 roku jako piąte dziecko Władysława i  Stanisławy z Niewiadomskich, małżonków Marcyniuków.
Wychowywał się w domu rodzinnym, w roku 1952 wyjechał do Nowej Rudy , do pracy w kopalni. W latach 1952 - 1954 odbył zasadnczą służbę wojskową w wojskach ochrony pogranicza w Suwałkach.

Alfred w czasie służby wojskowej
Po służbie wojskowej powrócił do pracy w kopalni gdzie pracował do roku 1959. W roku 1959 zawarł związek małżeński z Janiną , córka Franciszka i Józefy z Kędzierskich, małżonków Osowskich urodzoną w roku 1939 w Płocku.
 

Alfred i Janina
Po zawarciu związku malżeńskiego powrócił do Wereszczyna gdzie prowadząc gospodarstwo rolne jednocześnie pracował w sklepie.
Ze związku urodziły się dzieci:  Jadwiga 1959; Stanisław 1961; Bożena 1963; Wiesław i Barbara 1967.
 

Alfred z rodziną
Janina zmarła w 4 grudnia 1997 roku, pochowana na cmentarzu rodzinnym w Wereszczynie.
Alfred mieszka w domu rodzinnym znajdującym się w rękach rodziny od roku 1831.
 

                                                      Jadwiga, córka Alfreda i Janiny.


 Jadwiga urodziła się 24.10.1959 roku w Wereszczynie jako pierwsze dziecko Alfreda i Janiny z Osowskich, małżonków Marcyniuków. W roku 1984 zawarła związek małżeński z Adamem , synem Marianny i Józefy-Heleny z Kloców, małżonków Jędruszczaków. Po ślubie zamieszkali w Chełmie gdzie w 1985 roku urodził się ich syn Kamil.
 


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=